Cymdeithas Gorawl Dinbych a'r Cylch

      Denbigh and District Choral Society

Ffurfiwyd y Gymdeithas yn dilyn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a'r Cyffiniau 2001. Mae'r côr yn cyfarfod ar Nos Wener rhwng mis Medi a mis Ebrill Cynhelir dau gyngerdd - Nadolig a'r Pasg a bydd yr elw yn mynd tuag at achosion da lleol. Mae oddeutu £10,000 wedi ei roi i wahanol elusennau hyd yma

The Society was formed following the National Eisteddfod's visit to Denbigh in 2001. The choir meet on Friday evenings between September and April. Two concerts are held - Christmas and Easter with proceeds donated to local charities. About £10,000 has been donated to various charities to date
Hysbysfwrdd / Notice Board
  • CYNGERDD NADOLIG - CHRISTMAS CONCERT

    RHAGFYR   7  DECEMBER 2018


  • CYNGERDD PASG / EASTER

    EBRILL 13 APRIL 2019