Cymdeithas Gorawl Dinbych a'r Cylch

      Denbigh and District Choral Society

Ffurfiwyd y Gymdeithas yn dilyn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a'r Cyffiniau 2001. Mae'r côr yn cyfarfod ar Nos Wener rhwng mis Medi a mis Ebrill Cynhelir dau gyngerdd - Nadolig a'r Pasg a bydd yr elw yn mynd tuag at achosion da lleol. Mae oddeutu £15,000 wedi ei roi i wahanol elusennau.

The Society was formed following the National Eisteddfod's visit to Denbigh in 2001. The choir meet on Friday evenings between September and April. Two concerts are held - Christmas and Easter with proceeds donated to local charities. About £15,000 has been donated to various charities.

Ni fydd y Gymdeithas yn cyfarfod ar ôl Cyngerdd Rhagfyr 2018. 

The Society will not be meeting after the December 2018 Concert

Fe fydd y wefan yn parhau i fod yn fyw.

The website will remain liveHysbysfwrdd / Notice Board