Cymdeithas Gorawl Dinbych a'r Cylch

      Denbigh and District Choral Society

Ffurfiwyd y Gymdeithas yn dilyn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a'r Cyffiniau 2001. Mae'r côr yn cyfarfod ar Nos Wener rhwng mis Medi a mis Ebrill Cynhelir dau gyngerdd - Nadolig a'r Pasg a bydd yr elw yn mynd tuag at achosion da lleol. Mae oddeutu £10,000 wedi ei roi i wahanol elusennau hyd yma

The Society was formed following the National Eisteddfod's visit to Denbigh in 2001. The choir meet on Friday evenings between September and April. Two concerts are held - Christmas and Easter with proceeds donated to local charities. About £10,000 has been donated to various charities to date

Fe fydd Ymarferion yn ailgychwyn, Nos Wener, 12fed Ionawr 2018 am 7 o'r gloch yn Neuadd y Dref, Dinbych

Rehearsals will restart on Friday 12th January 2018 at 7pm at Denbigh Town Hall

Hysbysfwrdd / Notice Board
 • CYNGERDD

  Gwener/Friday - EBRILL 13 APRIL 2018

  CYNGERDD Y GWANWYN YN NEUADD Y DREF, DINBYCH
  SPRING CONCERT AT DENBIGH TOWN HALL

  Manylion i ddilyn
  Details to Follow


Y Côr - The Choir

Mae'r côr yn cyfarfod am 7.00 y.h. ar nos Wener yn Neuadd y Dref, Dinbych ac mae croeso i unrhyw un ymuno a ni ar  Ionawr 12 2018

The choir meet at 7.00pm on Friday evenings at Denbigh Town Hall and everyone are welcome to join us on the 12th January 2018